Forsæt til hovedemne

Salg og Levering

BESTILLING AF VARER

Varer kan bestilles hos 2iH ApS på 2ih.dk eller via tlf. +45 7020 7475 eller e-mail (mail@2ih.dk).

 

PRISER

Priser, specifikationer, leveringstider og vilkår, der fremgår af tilbud, prislister eller på forespørgsel kan ændres uden forudgående varsel, og må ikke overdrage til 3. part og gælder kun for fremtidige køb fra 2iH ApS. 2iH ApS er ikke ansvarlig for fejlagtige prisfastsættelser, typografiske fejl eller udeladelser, som konsekvens af misbrug af 2iH ApS materiale (herunder websites). Alle priser er ab lager og ekskl. moms og forsendelsesomkostninger. I priserne indgår ikke evt. rådgivning, opsætning, installation, support og håndtering, der ligger ud over producentens garanti. Priser, produkter, produktsammensætning, bundling og valutakurser kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

 

LEVERING

Ved køb af produkter hos 2iH ApS er 2iH ApS gælder nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Leveringstiden er normalt 1-3 dage. Visse produkter og tilbehør/komponenter fra vores leverandører kan være forsinkede. 2iH ApS er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge heraf. Leveringstid er derfor altid en estimeret leveringstid. 2iH ApS fraskriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering. Manualer til 2iH ApS’ produkter forekommer ofte på engelsk og køber kan ikke rette krav mod 2iH ApS om, at disse skal være tilgængelige på andre sprog. Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i produkternes specifikationer og sammensætning.

 


FORSENDELSE

Pakkeforsendelse foretages med en af 2iH ApS valgt logistikleverandør indenfor Danmarks grænser. Ved forsendelser fra 2iH ApS opkræves et forsendelsesgebyr (fragt). Forsendelse af pakker med varmepaneler tillægges fragt som standard på 99,- kr pr Panel. Pakker med tilbehør faktureres med 39,- kr pr pakke. Faktura sendes standard som pdf-fil pr. e-mail. Såfremt papirfaktura ønskes, opkræves et fakturagebyr på kr. 50,-. Hvis varen ved modtagelse viser tegn på transportskade, skal køber selv rette henvendelse til transportøren. 2iH ApS er ikke ansvarlig for dækning af transportskader. Alle priser på siden er inkl. moms. Der tages forbehold for prisændringer uden varsel.

 


BETALINGSBETINGELSER

Betaling foregår via betalingsmodul på www.2ih.dk og pengene trækkes først fra kundens kort ifm forsendelse. Evt betaling via faktura kan aftales seperat, dog vil alle leverancer til nye kunder uden betalingshistorik og kreditvurdering ske efter forudbetaling, medmindre kreditaftale er indgået.

 

REKLAMATION OG GARANTI

Såfremt varen, eller dele deraf, viser sig at være mangelfuld/fejlbehæftet (fabrikations- og materialefejl) har køberen 2 års reklamationsfrist fra fakturadato. Visse produktgrupper kan dog have indskrænket reklamationsfrist jf. producentens garantiprogram. 2iH ApS’ reklamationsforpligtelser vil aldrig kunne overstige den af producenten stillede garanti.

Reklamation skal meddeles 2iH ApS snarest muligt efter varens modtagelse og inden rimelig tid efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. 2iH ApS er forpligtet til, indenfor rimelig tid, at afhjælpe manglen. Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug, samt hvis varen har varet tilsluttet forkert eller med ukorrekt spænding/ strømart. Såfremt en reklamation fører til kreditering forbeholder 2iH ApS sig ret til, at foretage fradrag for eventuelt manglende emballage eller tilbehør. Såfremt en vare, der er returneret som garantireparation, intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr svarende til 1⁄2 time = 397,50 kr. ekskl. moms plus forsendelsesomkostninger. 

 

SERVICE

Der er mulighed for indlevering af varer til reparation hos 2iH ApS. For at sikre kortest mulig ekspeditionstid på reparationen, bør følgende procedure følges:

  • Vedlæg kopi af faktura samt udførlig fejlbeskrivelse/årsag til returneringen.
  • Tilhørende kabler, stik, tilbehør, manualer og fjernbetjening skal altid følge produktet.
  • Send varen i egnet og holdbar emballage
  • Send varen til 2iH ApS, Pi 2 – Søften, 8382 Hinnerup

I tilfælde af fejl ved varen, som hører ind under den 2-årige reklamation, returnerer 2iH ApS varen uden forsendelsesomkostninger for køber. Reparation af varer uden for garanti faktureres med Producenternes til enhver tid gældende vejledende priser ekskl. moms.

 

TABSRISICI

Produkter og varer skal returneres til 2iH ApS i original emballage. Kunden er selv ansvarlig for risiko for tab, forsendelse og håndteringsgebyrer for returnering eller udskiftning af produktet. Hvis du undlader at følge 2iH ApS’ instruktioner i forbindelse med returnering, er 2iH ApS ikke ansvarlig for tab eller, beskadigelse af produktet.

 


RETURRET OG KREDITERING

2iH ApS tager kun varer retur efter forudgående aftale og returvarer skal altid forsynes med fejlbeskrivelse. RMA beskrivelse sendes til mail@2ih.dk Ved kreditering, der skyldes fortrydelse og som ikke kan relateres til produktets manglende funktionalitet, gælder følgende:
Antal dage fra fakturadato, 1 - 30 dage: Antal dage fra fakturadato, 31 - 60 dage: Antal dage fra fakturadato, > 60 dage: Varen mangelfuld:
Der krediteres 100% Der krediteres 50% Tages ej retur Tages ej retur (uanset fakturadato)
Omkostninger til tilbagelevering af varen til 2iH ApS påhviler kunden. Software og bestillingsvarer tages ikke retur. Forsendelsesomkostninger krediteres ikke.

 


ANSVARSBEGRÆNSNING

I det omfang 2iH ApS i henhold til lov om produktansvar kan gøres ansvarlig overfor køberen, er 2iH ApS’ ansvar begrænset til produktansvaret, og omfatter således ikke ansvar for for sen produktleverance, eventuelt tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab eller for tabte eller ødelagte data eller software, eller levering af service og support. Medmindre andet udtrykkeligt
fremgår af denne aftale, er 2iH ApS ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader, særlige og indirekte skader. 2iH ApS påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. 2iH ApS er ikke ansvarlig for nogen skadeserstatning, der overstiger fakturabeløbet for det/de pågældende produkt(er).